بررسی عملکرد دوره های مدیریتی علی الخصوص در مجموعه های اقتصادی و الگوبرداری از تجربه های موفق ، مطالبه نخبگان اقتصادی شاهد و ایثارگر از ریاست عالیه بنیاد شهید و امور ایثارگران ۰۲ شهریور ۱۳۹۹

بررسی عملکرد دوره های مدیریتی علی الخصوص در مجموعه های اقتصادی و الگوبرداری از تجربه های موفق ، مطالبه نخبگان اقتصادی شاهد و ایثارگر از ریاست عالیه بنیاد شهید و امور ایثارگران

قائم مقام انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور گفت که بنیاد شهید به جهت حفظ و تقویت معیشت خانواده های ایثارگران دارای بخش های اقتصادی قوی و موثری است.

اخبار
عکس نگاشت | آشتی دولت و مجلس با خانواده ایثارگران ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

عکس نگاشت | آشتی دولت و مجلس با خانواده ایثارگران

درصد نمک بر زخم پاشیدن برخی از جانبازان مسئول چقدر است؟ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

درصد نمک بر زخم پاشیدن برخی از جانبازان مسئول چقدر است؟

ماجرای مسئولینی که به جای خدمت، درصد جانبازی خود را افزایش می دهند

دولت و مجلس با خانواده ایثارگران آشتی کند ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
مديرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر كشور:

دولت و مجلس با خانواده ایثارگران آشتی کند

مجتبي غلامي مدیر عامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور در نشست مشترک با دکتر اسحاقی مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران با بيان اين مطلب كه تنها راه بهبود وضعیت موجود را که دولت و مجلس با خانواده ایثارگران آشتی کنند.

اهدای اعضای یک جانباز به چند نفر زندگی بخشید ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اهدای اعضای یک جانباز به چند نفر زندگی بخشید

محمد ابراهیم اورنگ فرزند جانباز اصغر( جواد) اورنگ به حیات گفت: اهداء اعضا و انجام چنین کاری علاوه بر نجات جان چندین بیمار ، مصداق ایثار اجتماعی است.