بررسی عملکرد دوره های مدیریتی علی الخصوص در مجموعه های اقتصادی و الگوبرداری از تجربه های موفق ، مطالبه نخبگان اقتصادی شاهد و ایثارگر از ریاست عالیه بنیاد شهید و امور ایثارگران ۰۲ شهریور ۱۳۹۹

بررسی عملکرد دوره های مدیریتی علی الخصوص در مجموعه های اقتصادی و الگوبرداری از تجربه های موفق ، مطالبه نخبگان اقتصادی شاهد و ایثارگر از ریاست عالیه بنیاد شهید و امور ایثارگران

قائم مقام انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور گفت که بنیاد شهید به جهت حفظ و تقویت معیشت خانواده های ایثارگران دارای بخش های اقتصادی قوی و موثری است.

مجتبی غلامی، مدیرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور شد ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

با رای قاطع هیات مدیره انجمن؛
مجتبی غلامی، مدیرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور شد

دولت و مجلس با خانواده ایثارگران آشتی کند ۰۷ مرداد ۱۳۹۸

مديرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر كشور:
دولت و مجلس با خانواده ایثارگران آشتی کند

اخبار انجمن
هدف انجمن فرزندان جانباز احقاق حقوق جانبازان است ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
رئیس انجمن فرزندان جانباز در گفت و گو با حیات:

هدف انجمن فرزندان جانباز احقاق حقوق جانبازان است

انجمن فرزندان جانباز در حال افزایش اعضای خود است تا به این ترتیب اگاهی از مشکلات و احقاق حقوق جانبازان و خانواده ان ها بهتر و راحت تر صورت گیرد.

دکتر روح ا… محسن زاده عنوان مسئول کمیته صنفی و حقوقی انجمن منصوب شد ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
با حكم مديرعامل انجمن :

دکتر روح ا… محسن زاده عنوان مسئول کمیته صنفی و حقوقی انجمن منصوب شد

با حکم مجتبی غلامی مدیرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور آقاي دكتر روح ا... محسن زاده عنوان مسئول كميته صنفي و حقوقي انجمن منصوب گردید.

مصطفی علی شهپریان بعنوان مسئول روابط عمومی انجمن منصوب شد ۰۱ آذر ۱۳۹۷
با حکم مدیرعامل انجمن

مصطفی علی شهپریان بعنوان مسئول روابط عمومی انجمن منصوب شد

با حکم مجتبی غلامی مدیرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور مسئول روابط عمومی انجمن منصوب گردید.

غلامی: فرزندان جانباز امروز پیشتاز عرصه جهاد علمی و فرهنگی هستند ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

غلامی: فرزندان جانباز امروز پیشتاز عرصه جهاد علمی و فرهنگی هستند

غلامی مدیرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور در همایش تشکل های مردم نهاد بیان کرد: فرزندان جانباز امروز پیشتاز عرصه جهاد علمی و فرهنگی هستند