عضو موسس شورای هماهنگی حزب الله و جمعیت جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی به کاروان یارانش پیوست ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

سردار سرافراز حاج «محمدحسن سماواتی»
عضو موسس شورای هماهنگی حزب الله و جمعیت جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی به کاروان یارانش پیوست

جانباز 70 درصد، سردار سرافراز حاج «محمدحسن سماواتی» به کاروان یارانش پیوست و اجر حدود 40 سال زندگی پرفراز و نشیب همراه با درد و رنج و سختی های جانبازی را به جایگاه والای شهادت پیوند زد و آسمانی شد.

جانبازان كشور
پایی که در خان طومان جا ماند! ۱۰ دی ۱۳۹۶

پایی که در خان طومان جا ماند!

این روزها همراه با سرداران شهیدی که به میهن بازمی گردند، جانبازانی از همان جنس شهادت، پا و دستشان را در میدان نبرد و در دفاع از حرم، در سوریه جامی گذارند و به میهن برمی گردند.