اهدای اعضای یک جانباز به چند نفر زندگی بخشید ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اهدای اعضای یک جانباز به چند نفر زندگی بخشید

محمد ابراهیم اورنگ فرزند جانباز اصغر( جواد) اورنگ به حیات گفت: اهداء اعضا و انجام چنین کاری علاوه بر نجات جان چندین بیمار ، مصداق ایثار اجتماعی است.

مجمع استانها
چیزی یافت نشد !