کسب عنوان مولف برتر کتاب سال مدیریت ایران ۰۵ مهر ۱۳۹۷

توسط یک فرزند جانباز
کسب عنوان مولف برتر کتاب سال مدیریت ایران

 مهرزاد شیرازی فرزند جانباز و قائم مقام انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور، به عنوان جوانترین مولف شرکت کننده موفق به کسب عنوان مولف برتر و کتاب سال مدیریت ایران و گرامیداشت پروفسور میرسپاسی شد.

تهران
چیزی یافت نشد !