مهرزاد شیرازی فرزند جانباز و قائم مقام انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور، به عنوان جوانترین مولف شرکت کننده موفق به کسب عنوان مولف برتر و کتاب سال مدیریت ایران و گرامیداشت پروفسور میرسپاسی شد. در این دوره انتخاب کتاب سال مدیریت ایران (گرامیداشت پروفسور میرسپاسی) ، مهرزاد شیرازی فرزند جانباز و قائم مقام انجمن فرزندان […]

 مهرزاد شیرازی فرزند جانباز و قائم مقام انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور، به عنوان جوانترین مولف شرکت کننده موفق به کسب عنوان مولف برتر و کتاب سال مدیریت ایران و گرامیداشت پروفسور میرسپاسی شد.

در این دوره انتخاب کتاب سال مدیریت ایران (گرامیداشت پروفسور میرسپاسی) ، مهرزاد شیرازی فرزند جانباز و قائم مقام انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور، به عنوان جوانترین مولف شرکت کننده در این ارزیابی موفق به کسب عنوان مولف برتر و کتاب سال مدیریت ایران گردید.

از میان کتابهای ارائه شده این مولف، کتاب ارزیابی عملکرد سازمانها با شاخص های مالی و غیر مالی، توانست مکتسب این عنوان ارزشمند شده و این مولف جوان را برای جامعه بزرگ شاهد و ایثارگر نام آور کند.
شایان ذکر است این فرزند معزز جانباز ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی در دانشگاه تهران، و دارای عناوین مختلفی در همایش های ملی بنیاد شهید و همچنین سایر همایش های کشوری و نویسنده چندین عنوان مقاله مختلف اقتصادی و مدیریتی داخلی و خارجی است.

در متن این لوح آمده است:

جناب آقای مهندس مهرزاد شیرازی
مولف محترم کتاب ارزیابی عملکرد سازمانها با شخص های مالی و غیر مالی
قدم نهادن در مسیر مدیریت کارآمد و بهره ور وارائه الگوهای بهینه در زمینه مدیریت تغییر،خلاقیت و نوآوری سازمانی،علاوه بر عزمی برخواسته از تعهد،بصیرتی دو چندان را می طلبد،به همین خاطر بینش تحول خواه شما استاد گرانمایه،که علم و عمل را در هم آمیخته و در عرصه مستند سازی ذی قیمت خود در حوزه کسب و کار با تالیف کتاب فوق نسبت به اشتراک گذاری یافته های گراسنگ خود همت گمارده اید، قابل تقدیر و ستایش است. به این بهانه این لوح تقدیر به مناسبت موفقیت شما در کسب “جایزه کتاب سال مدیریت ایران (نکوداشت پروفسور ناصر میرسپاسی)” به عنوان “مولف برتر” به شما اهداء می شود. …

انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور این موفقیت بزرگ را به ایشان و خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر و علی الخصوص نخبگان و سرآمدان این جامعه عزّتمند تبریک گفته، و توفیقات روزافزون تمامی ایثارگران سرافراز را از خداوند منان مسئلت دارد