در حال حاضر 12 تشکل جانبازی شامل تشکل های جانبازان شیمیایی، بصیر، منیر، کانادین، قطع نخاع و ... در کشور مشغول فعالیت هستند.


به گزارش روابط عمومی انجمن فرزندان سراسر کشور ، عادل مهری مدیر کل مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری حیات افزود: ۱۳۰ تشکل شاهد و ایثارگر وجود دارد که تشکل های جانبازی بر حسب نوع جراحت و مصدومیت تشکیل شده است و عضو می پذیرد. در حال حاضر ۱۲ تشکل جانبازی شامل تشکل های جانبازان شیمیایی، بصیر، منیر، کانادین، قطع نخاع و … در کشور مشغول فعالیت هستند. البته انجمن ها و کارگروه های مختلفی نیز وجود دارد که برای اخذ مجوز تشویقشان می کنیم که البته در این انجمن ها علاوه بر خانواده های شاهد و آزاده، جانبازان نیز فعالیت دارند.

وی افزود: عمده فعالیت این تشکل ها در حوزه های بهداشت و درمان، حقوقی، فرهنگی و ورزشی در زمینه های ملی و بین المللی است. همچنین رسیدگی به امور مختلف اعضای خود و خانواده هایشان با کمک بنیاد و سایر دستگاه ها نیز جزء شرح وظایف تشکل های جانبازی است.

مدیر کل مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر ادامه داد: بانوان جانباز و همسران جانبازان نیز در انجمن ها و تشکل های بانوان ایثارگر عضویت دارند و تشکلی نیز با عنوان فرزندان جانبازان سراسر کشور به طور رسمی ایجاد شده و در حال فعالیت است.

  • منبع خبر : حیات