دختر شهید زنده سید نورالله موسوی درجشنوار ملی ایثار حائز رتبه و دریافت جایزه شد در حاشیه جشنواره دختر شهید زنده موسوی با سردار انصاری دیدار کرد .

سردار عزیز دکتر محسن انصاری

پدر شهید منا حاج عمار انصاری
قائم مقام محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران

اینک خدای منان را سپاسگزارم که بعد رهبری عظیم الشان که بزرگترین حامی ایثارگران است و بعد از نا ملایمت های مسئولین به خصوص مدیران خرد و زیر دست شما در بنیاد و کارمندان بنیاد شهید که دلیل اصلی تمام شکایت های ایثارگران است از حضرت عالی کمال تقدیر و تشکر را داریم که هم مانند قبل که پشتیبان خانواده ایثارگران بودید و به ویژه نگاه خاصی که به یادگاران ایثار دارید باز امیدی دوباره به خانواده جانبازان به خصوص خانواده شهید زنده سید نور الله موسوی بخشیدید .
وقتی خبر موفقیت فرزندان معزز جانباز در جشنواره ملی ایثار را شنیدم خیلی خرسند شدیم که تلاش های جهاد گونه فرزندان جانبازان این مرز و بوم بی نتیجه نمانده است و از همه مهم ترحضرت عالی شهد این شیرینی را با دیدار خصوصی خانواده شهید زنده سید نورالله موسوی با مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای گوارا تر کردید.
الحق که خانواده شهید زنده موسوی با بیشترین سختی مواجه است .برای دختر سخت است که پدری بر روی تخت باشد و نتواند حتی دست نوازش بر روی سر دختر بکشد و خیلی چیز های دیگر که حضرت عالی با وجود مبارک فرزندان معزز شهید حاج عمار با این سختی ها آشنا هستید . مجمع ملی فرزندان جانباز سراسر کشور به نمایندگی از فرزندان معزز جانبازان از حضرت عالی بابت حسن توجه شما به این قشر از خانواده ایثارگری کمال تقدیر و سپاس را دارم .
روح مطهر شهید منا حاج عمار میر انصاری قرین رحمت باد.

 انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور