انتخابات دومین دوره هیات مدیره «انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور» در ساختمان تشکلهای شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور نمایندگان واجد شرایط قانونی به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی مابقی نمایندگان به صورت الکترونیکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور : صبح امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه انتخابات دومین دوره هیات مدیره «انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور» در ساختمان تشکلهای شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور نمایندگان واجد شرایط قانونی به دلیل رعایت کردن پروتکل های بهداشتی مابقی نمایندگان به صورت الکترونیکی برگزار شد.
بر این اساس نتایج این انتخابات اعضای اصلی هیات مدیره جدید «انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور» به شرح ذیل اعلام شد:
محمد زارعی رئیس هئیت مدیره
مهرزاد شیرازی نائب رئیس هئیت مدیره
حسین سالاروند خزانه دار
زیبا نوری عضو هئیت مدیره
مجتبی غلامی عضو هئیت مدیره
همچنین محسن دوباشی به عنوان بازرس و روح الله محسن زاده علی البدل بازرس انتخاب شدند.
فعالیت دومین دوره انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور پس از تایید اعضای هیات مدیره و بازرسان منتخب توسط وزارت کشور آغاز می‌شود.
طبق اساسنامه انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور دوره فعالیت اعضای هئیت مدیره دو سال و بازرس یک ساله است.
در پایان مجتبی غلامی با دریافت شش رای از هئیت مدیره به مدت ۲ سال عنوان مدیر عامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور انتخاب شد .