قائم مقام انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور گفت که بنیاد شهید به جهت حفظ و تقویت معیشت خانواده های ایثارگران دارای بخش های اقتصادی قوی و موثری است.

عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور در نشستی در خصوص واکاوی مسائل اقتصادی با دبیر کمیسیون اقتصاد مقاومتی تشکلهای سراسر کشور در خصوص لزوم توجه بنیاد شهید بر معیشت و اقتصاد خانواده های ایثارگران تاکید کرد.

دکتر‌مهرزاد شیرازی ، ضمن ابراز امیدواری از نحوه ورود جناب مهندس اوحدی به مباحث پیچیده و گسترده بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی گفت:آنچه از سبقه مدیریت عملی جناب مهندس اوحدی بر می آید برخورد بدور از سیاسی کاری و بر مبنای عملکرد است.

این عضو نخبه مرکز نخبگان و تشکلهای شاهد و ایثارگر افزود: بنیاد شهید به جهت حفظ و تقویت معیشت خانواده های ایثارگران دارای بخش های اقتصادی قوی و موثری است.
بعلاوه در چند دهه فعالیت این بخشها بدون شک هم نقاط قوت و هم نقاط ضعفی وجود دارد که قابل بررسی هستند ، ولی مهمترین نکته در این بررسی که می تواند نقطه عطف مدیریت جدید باشد، الگو برداری از تجربه های موفق این مجموعه ها و تعمیم آن ست.

قائم مقام انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور:فلذا یکی از مطالبات جامعه ایثارگری و علی الخصوص نخبگان اقتصادی این مجموعه از ریاست عالیه بنیاد شهید با این رزومه عملی درخشان ، بدون شک بررسی عملکرد دوره های مدیریتی علی الخصوص در مجموعه های اقتصادی زیر مجموعه و الگو برداری از موارد موفق است.

در این راستا انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور، با حداقل ۱۷ استان فعال و اعضایی که تقریبا تمام جزو نخبگان جامعه ایثارگری هستند ، بدون تردید می تواند بازویی توانمند برای ارزیابی عملکرد این سازمانها برای بنیاد شهید باشد.

شایان ذکر است مهرزاد شیرازی مولف برتر کتاب سال مدیریت ( پروفسور میر سپاسی) در سال ۱۳۹۷ با کتاب ” ارزیابی عملکرد سازمانها با شاخص های مالی و غیر مالی” است.