اخبار ویژه
آخرین اخبار
عکس نگاشت | آشتی دولت و مجلس با خانواده ایثارگران ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

عکس نگاشت | آشتی دولت و مجلس با خانواده ایثارگران

درصد نمک بر زخم پاشیدن برخی از جانبازان مسئول چقدر است؟ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

درصد نمک بر زخم پاشیدن برخی از جانبازان مسئول چقدر است؟

ماجرای مسئولینی که به جای خدمت، درصد جانبازی خود را افزایش می دهند

دولت و مجلس با خانواده ایثارگران آشتی کند ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
مديرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر كشور:

دولت و مجلس با خانواده ایثارگران آشتی کند

مجتبي غلامي مدیر عامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور در نشست مشترک با دکتر اسحاقی مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران با بيان اين مطلب كه تنها راه بهبود وضعیت موجود را که دولت و مجلس با خانواده ایثارگران آشتی کنند.

اهدای اعضای یک جانباز به چند نفر زندگی بخشید ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اهدای اعضای یک جانباز به چند نفر زندگی بخشید

محمد ابراهیم اورنگ فرزند جانباز اصغر( جواد) اورنگ به حیات گفت: اهداء اعضا و انجام چنین کاری علاوه بر نجات جان چندین بیمار ، مصداق ایثار اجتماعی است.