فرزندان جانباز
در آغوش پدر ۰۷ آذر ۱۳۹۷

در آغوش پدر

فرزندان جانباز قطع نخاع امیر حسین حاج نصیری(حاج اسماعیل)در آغوش پدر قهرمانشان

غلامی: فرزندان جانباز امروز پیشتاز عرصه جهاد علمی و فرهنگی هستند ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

غلامی: فرزندان جانباز امروز پیشتاز عرصه جهاد علمی و فرهنگی هستند

غلامی مدیرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور در همایش تشکل های مردم نهاد بیان کرد: فرزندان جانباز امروز پیشتاز عرصه جهاد علمی و فرهنگی هستند