مهرزاد شیرازی
کسب عنوان مولف برتر کتاب سال مدیریت ایران ۰۵ مهر ۱۳۹۷
توسط یک فرزند جانباز

کسب عنوان مولف برتر کتاب سال مدیریت ایران

 مهرزاد شیرازی فرزند جانباز و قائم مقام انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور، به عنوان جوانترین مولف شرکت کننده موفق به کسب عنوان مولف برتر و کتاب سال مدیریت ایران و گرامیداشت پروفسور میرسپاسی شد.

ترویج فرهنگ پاسخگویی مدیران ارشد بنیاد و سازمان های تابعه ، لازمه افزایش سطح رضایتمندی جامعه هدف ۲۶ تیر ۱۳۹۷

ترویج فرهنگ پاسخگویی مدیران ارشد بنیاد و سازمان های تابعه ، لازمه افزایش سطح رضایتمندی جامعه هدف

قائم مقام انجمن فرزندان جانباز کشور مطرح کرد : الزام مدیریتی و تلاش در جهت ترویج فرهنگ پاسخگویی مدیران ارشد بنیاد و سازمان های تابعه ، لازمه افزایش سطح رضایتمندی جامعه هدف است

مهرزاد شیرازی به عنوان قائم مقام انجمن فرزندان جانباز کشور منصوب شد ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

مهرزاد شیرازی به عنوان قائم مقام انجمن فرزندان جانباز کشور منصوب شد

با حکم مدیرعامل انجمن ، مهرزاد شیرازی به عنوان قائم مقام منصوب شد