نشست مشترك
دولت و مجلس با خانواده ایثارگران آشتی کند ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
مديرعامل انجمن فرزندان جانباز سراسر كشور:

دولت و مجلس با خانواده ایثارگران آشتی کند

مجتبي غلامي مدیر عامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور در نشست مشترک با دکتر اسحاقی مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران با بيان اين مطلب كه تنها راه بهبود وضعیت موجود را که دولت و مجلس با خانواده ایثارگران آشتی کنند.